Kvinner er ikke likestilte i «Likestillingslandet»

Kvinner er ikke likestilte i «Likestillingslandet»

Posted by on / 0 Comments
Tirsdag 10. januar presenterer Likestillings- og diskrimineringsombudet sin andre tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm presenterer tilsynsrapporten som har følgende tema:

– Generelt om gjennomføringen av CEDAW
– Vold i nære relasjoner
– Seksuell trakassering og seksualisert vold
– Hatytringer, digital trakassering og digital vold
– Menneskehandel
– Ulikestilt arbeidsliv

Representanter fra sivilt samfunn gir korte kommentarer til rapporten.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mottar rapporten fra LDO på vegne av regjeringen .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>