(Stoneridge) Manuell inmatning vid arbetspassets början

(Stoneridge) Manuell inmatning vid arbetspassets början

Posted by on / 0 Comments
Denna video visar den vanligaste manuella inmatningen som du ska göra när du börjar ditt arbetspass. Här har du inte haft annat arbete före eller efter att du tog ut ditt kort ur färdskrivaren sist.

Detta tar max en minut och trots detta så är det många som missar det. Det resulterar i en överträdelse för missat startland och chauffören riskerar en bot på 1 000 kr för varje sådan.

Vårt tips: När du sätter i ditt kort så fokusera på färdskrivaren denna minut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>