SEO TIPs – Lỗi điều hướng Internal link và Anchortext

SEO TIPs – Lỗi điều hướng Internal link và Anchortext

Posted by on / 1 Comments
Điều hướng sai Internal link và Anchortext là một lỗi có rất nhiều a/c và các bạn làm seo mắc phải. Còn các bạn thì sao?
Cùng xem case study trong video này để biết cách điều hướng Internal link và chèn Anchortext chính xác nhất.


1 Comment

  • Duc Laquy Reply

    Vỗ tây tô wá :))))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>