Leica Rugby 800-Serien IP68

Leica Rugby 800-Serien IP68

Posted by on / 0 Comments
Nya rotationslasrar från Leica!

Leica Rugby 810 är en rotationslaser för horisontell avvägning med synlig laserstråle. Rugby 810 har bara en knapp, slå på instrumentet så ställer den automatiskt in sig i våg. Ute på fältet använder du den tillsammans med den medföljande lasermottagaren Rod Eye 140 Classic.

Leica Rugby 820 är en anläggningslaser för horisontell avvägning med synlig röd laserstråle. Ute på fältet använder du den tillsammans med den medföljande lasermottagaren Rod Eye 160 Digital. Lasermottagaren visar avvikelsen direkt i mm på den digitala displayen. Med Leica Rugby 820 kan du lägga fall/lutning manuellt, i både X- och Y-led. Du mäter själv upp det önskade fallet som du ställer in med +/-knapparna på instrumentet.

Leica Rugby 840 är en fantastisk ny bygglaser för horisontal och vertikal avvägning med synlig laserstråle, vilket innebär att man kan använda den interiört utan lasermottagare. Ute på fältet däremot använder du den tillsammans med den medföljande digitala lasermottagaren Rod Eye 180 Digital RF. Lasermottagaren visar avvikelsen direkt i mm på den digitala displayen. Dessutom finns en funktion som gör att lasern automatiskt söker upp mottagaren om man vill ställa in en viss lutning. Med Leica Rugby 840 kan du lägga fall/lutning manuellt, i både X- och Y-led. Du mäter själv upp det önskade fallet som du ställer in med +/-knapparna på instrumentet. En annan fördel med denna rotationslaser är att du kan lägga instrumentet ned för att få rotationen i vertikalplanet, vilket är användbart vid uppsättning av väggar med mera. Leica Rugby 840 har fler scanningslägen, då lasern bara ger markering i en viss sektor och riktning.

http://www.proffsmagasinet.se/laserinstrument/bygg-och-rotationslaser/paketerbjudande

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>